Şişli /İstanbul

Amniosentez Nedir?

Gebeliğin 16.haftasından itibaren uygulanabilen ; en sık olarak kromozom anomalisi ve/veya metabolik hastalıkların ve infeksiyon hastalıklarının tanısının konulması için,polihydramnioz ile seyreden gebeliklerde amniotik sıvının azaltılması amacı ile de yararlanılan bir yöntemdir.

Nasıl Uygulanır?

Ayrıntılı ultrason yapıldıktan sonra , anne adayının karın cildi temizlenir , ultrason eşliğinde bu amaçla yapılmış uzun ve ince bir iğne ile girilerek önce rahmin içine ,sonrada amniotik sıvının bulunduğu keseye girilir.Yaklaşık 20-30 cc sıvı injektöre çekilir.Sonra tekrar ultrason ile kontrol edilerek , iğne çıkarılır ve işlem biter.Eğer ikiz gebelik varsa ve bebekler tek kese içindeyse ; mümkün olduğunca uzak iki noktadan iki ayrı sıvı alınarak işlem gerçekleştirilir.Eğer bebekler ayrı ayrı keselerde ise herbir keseden ultrason eşliğinde ayrı ayrı girilip örnek sıvı alınır.Aynı keseye tekrar girmemek için 1.işlemi takiben o keseye anne ve bebeğe zararı olmayan renkli bir boya verilerek bu sorun aşılmış olur.Alınan sıvı oda sıcaklığında olmak koşulu ile laboratuvara verilir.Alınan sıvı miktarı , 16. haftadaki bir gebelikte tüm amniotik sıvının u kadardır.Yaklaşık olarak bu miktar ;3 saat içinde sağlıklı bir gebelikte telafi edilerek yerine konulmaktadır.

Riskler

Ultrason olmadığı dönemlerde ; enjektöre sıvı gelmemesi ve iğnenin pek çok defa çıkarılıp başka yerden girilmesine yol açabilmekteydi.Bu da infeksiyon riskini arttırmaktaydı.Ancak günümüzde bu risk minimuma inmiştir.%1 – 2 oranında su gelmesi şeklinde tezahürler olabilir.Ancak birkaç günde iyileşir.Eğer ;eşiyle RH uyuşmazlığı olan bir gebe söz konusu ise; işlemden sonra anne adayına bir doz anti D Gama Globulin uygulanır.İşlemden sonra birkaç gün ağır işler yapılmamalı , cinsel ilişki olmamalıdır.Ancak ;ateş, su gelmesi, kanama, kokulu akıntı durumlarında mutlaka doktora haber verilmelidir.

Hangi Durumlarda ve Kimlere Yapılır?

  • Tekrarlayan düşüklerde
  • Tarama testinde yüksek risk bulunmasında
  • Ultrason ile muayenede bebekte anomali şüphesi olması ve saptanması durumunda
  • 35 yaşın üstündeki gebeliklerde
  • Karı-koca akraba evliliği yapmışsa ve kalıtsal bir hastalık olduğu biliniyorsa
  • X kromozomuna bağlı olarak geçen bir kalıtsal hastalık riski varsa cinsiyetin bilinmesi gerektiği için yapılabilir.
  • Konjenital anomali yapan, toxoplasmosis gibi bir enfeksiyon hastalığının varlığından şüphe ediliyorsa
  • Bebeğin akciğer matürasyonunun tamamlanıp tamamlanmadığını araştırmak için yapılabilir.

Sonuç

Alınan sıvı genetik analiz için laboratuvara gönderilir. 1)Sayısal 2)Yapısal anomali araştırılır.
İlk sonuçlar 24 saat ; güvenilir rapor ise 3 hafta sonra çıkar. Bir kromozom anomalisi saptanmışsa, laboratuvar raporda bunu bildirir ; ancak cinsiyet belirtilmesi ülkemizde yasaktır.Eğer tahlil sonucu normal çıkmışsa , hata payı oldukça düşüktür.

Rahim Filmi