Şişli /İstanbul

Kürtaj

Kürtajın yasak olduğu 1984 öncesi döneme bakıldığında kadınların yine istenmeyen gebeliklerden kurtulmak için sağlıksız koşullarda ve yüksek maliyetler karşılığında bu işi yaptırdıklarını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da enfeksiyon başta olmak üzere çok ciddi boyutlara varabilen komplikasyonlar sonucunda hayat boyu kısırlığa yol açabilecek ve hatta rahimin alınmasına kadar giden problemler yaşanmıştır. Bu nedenlerden dolayı kürtaj kanununun özellikle kadın sağlığı yönünden çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle vurgulanması gereken kürtajın aile planlaması yöntemleri uygulanmasına rağmen gebe kalan kadınlarda bir seçenek olması gerekliliğidir. Bu nedenle kürtajın en çok yaptırıldığı ergenlik dönemi ve erken evlilik dönemlerinde çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlarda aile planlaması yöntemleri hakkında yeterli eğitim ve olanak sağlanması şarttır. Kürtaj hiçbir zaman bir aile planlaması yöntemi olarak algılanmamalıdır.

Kürtaj isteyen kadınların genellikle bunu bir zorunluluktan yaptırmak durumunda kaldıklarını söyleyebiliriz. Genelde kadınların kürtaja karşı duygularında bir ikilem oluyor. Bir taraftan istenmeyen bir gebelikten kurtulmak duygusu yaşanırken diğer taraftan ise annelik içgüdüsünün getirdiği bir suçluluk duygusu yaşanmakta. Evlilik dışı ilişkilerden olan gebelikler genellikle istenmediklerinden kürtaj ile sonlandırılmaktadır. Evli çiftlerde ise kürtaj genellikle istenen çocuk sayısına ulaşıldıktan sonra oluşan gebeliklerde veya çocuk sahibi olmak için çalışma hayatı ve sosyal hayatın henüz düzene girmemiş olduğu dönemlerde oluşan gebeliklerde istenmektedir.

Kürtaj sonrası bir kadın için en zor dönemlerden biridir. Daha öncede belirttiğim gibi istenemeyen bir gebelikten kurtulmuş olmanın rahatlığı ve bir canlının hayatına son vermiş olmanın üzüntüsü ikilemi yaşanır. Bu dönemde bazı kadınlarda ilaç tedavisi gerektirebilecek depresyonlar bile yaşanmaktadır. Özellikle duygularını saklamak durumunda olan kadınlarda paylaşamamanın getirdiği stress depresyon duygularını artırmaktadır.

Kürtaj için olmazsa olmaz şartlar çok azdır. Kanunen 10. haftanın altındaki gebelikler istemli olarak sonlandırılabilmektedir. Eğer tıbbi bir gerekçe yoksa kürtajın bu haftadan sonra yapılması yasaktır. İlerlemiş olan gebeliklerde komplikasyon oranları da yükselmekte ve bu nedenle kürtaj daha sakıncalı olmaktadır. İşlem ciddi şeklide rahatsızlığı olan kadınlarda bile lokal anestezi altında yapılabilir.

Rahim Filmi